Dear Sir or Madam
 
Kuruoglu Spice  ; It was established in Europe in 1990 as a Turkish company under the brand name of Kuruoglu, for the seasoning  group that adds flavor to meat and dishes by producing 100% natural from quality spices without using chemicals, flavorings, flavorings,colorants. 
 
It has served as a preferred brand in Doner Kebab( Giros ), hamburger, catring, salami, sausage and other meat groups in England, Germany, Australia, Denmark and other European countries and in the Balkans in recent years, and has been preferred 
 
by consumers It continued on its way with the K-mark brand in 2000 and also made contract manufacturing for chain markets under the company's own brands (Privat Label). 
 
Now, it creates new concepts in Turkey and abroad by adding the EZEL BAHARAT & Kuruoglu Spice Brand to its brands for the domestic market. 
 
Now, our production facility has started to serve in Poland, Hungary in order to provide better service to our customers in Europe and to save them from customs problems.
 
Our company is registered with the US Food and Drug Administration as an approved Export Food Facility. (FDA Register Nr : 11509170288.  KRC Horeca Baharat Gida Dis Tic Pazarlama San Ve Tic Ltd Kuruoglu  Spice ; produces, sells and markets chili pepper, red pepper, cumin, black pepper, mint, thyme, sumac, linden, bay leaf, ginger and other spice products. 
 
Meatball Seasoning, Chicken Seasoning, Barbecue Spice, French seasoning salt, Fish seasoning, TurksihSousage Spice, Crispy Pane Seasoning, Yoghurt Sauce Spice, Special Vegatables Seasooning, Hot Sauce Seasooning, Doner Kebab ( Giros ) Mix Spices, Pizza Condiment, for breakfast Acuka Seasonings etc 
 
KuruOGLU SPICE ; Now, these natural, healthy and reliable flavors are sold in Europe by Kmark Gıda Ltd. Şti (Kuruoglu Group) and in Turkey by Kuruoglu Food company, it was presented to the taste of our people. 
 
Our products serve our homes and companies engaged in industrial production in packages of 100 gr, 500 gr, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg.Our Quality Philosophy It is everyone's right to consume healthy, quality and safe food. As Kuruoglu Spice family, our aim is to produce the best for you by preparing quality products under hygienic conditions, from the production to the delivery of our spices to your table.
 
For us, people and quality come first. For us, human and quality are concepts that complement and explain each other. Our principles in our relations with our customers do not compromise on honesty, reliability and quality. 
 
That's why we have many years of cooperation with many of Turkey's leading companies rather than a buyer-seller relationship.Our aim is to experience the competition with quality, to become a quality brand in Turkey and to have a share in the contribution of the spices grown in our country to all countries of the world and to our country's economy.
 
If you want to taste the quality sought by the taste masters, 'Kuruoglu' Spice  will be the right choice.
 
We would like to thanks your close interest you showed or will show in advance.
 
Best Regards
 
Kadir KURU
 
 
_____________________________________________________________________________________
 
 
Kuruoglu Spice ; Osnovana je u Evropi 1990. godine kao turska kompanija pod brendom Kuruoglu, za grupu začina koja dodaje ukus mesu i jelima proizvodeći 100% prirodno od kvalitetnih začina bez upotrebe hemikalija, aroma, aroma, boja. 
 
Poslednjih godina služio je kao omiljeni brend u Doner Kebab (Giros), hamburgerima, cateringu, salamama, kobasicama i drugim mesnim grupama u Engleskoj, Nemačkoj, Australiji, Danskoj i drugim evropskim zemljama i na Balkanu, a preferiraju ga potrošači. 
 
Nastavio je svoj put sa brendom K-mark 2000 godine i takođe je napravio ugovornu proizvodnju za tržišta lanaca pod sopstvenim brendovima kompanije (Privat Label). Sada stvara nove koncepte u Turskoj i inostranstvu dodavanjem robnih marki EZEL BAHARAT & Kuruoglu začina svojim markama za domaće tržište. 
 
Sada je naš proizvodni pogon počeo da opslužuje u Poljskoj, Mađarskoj kako bismo pružili bolju uslugu našim kupcima u Evropi i spasili ih od carinskih problema.
 
Naša kompanija je registrovana kod američke Uprave za hranu i lekove kao odobreni objekat za izvoz hrane.Kuruoglu Spice ; proizvodi, prodaje i plasira čili papriku, crvenu papriku, kim, crni biber, mentu, majčinu dušicu, sumak, lipu, lovorov list, đumbir i druge začinske proizvode. Začini od mesnih okruglica, začini od piletine, začini za roštilj, francuska začinska so, začini za ribu, začin od turskog sosa, začini od hrskavog okna, začini od jogurta, začini sa specijalnim povrćem, začini sa ljutim umakom, začini za pice, začin za doručak itd 
 
KuruOGLU SPICE ; Sada ove prirodne, zdrave i pouzdane arome u Evropi prodaje Kmark Gıda Ltd. Şti (Kuruoglu Group), au Turskoj kompanija Kuruoglu Food, predstavljena je ukusu naših ljudi. 
 
Naši proizvodi opslužuju naše domove i preduzeća koja se bave industrijskom proizvodnjom u pakovanjima od 100 gr, 500 gr, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg.Naša filozofija kvaliteta Svako je pravo da konzumira zdravu, kvalitetnu i bezbednu hranu.
 
 Kao porodica Kuruoglu Spice, naš cilj je da proizvodimo najbolje za vas pripremajući kvalitetne proizvode u higijenskim uslovima, od proizvodnje do isporuke naših začina na vaš sto.Za nas su ljudi i kvalitet na prvom mestu. 
 
Za nas su čovek i kvalitet pojmovi koji se dopunjuju i objašnjavaju.Naši principi u odnosima sa našim kupcima ne ugrožavaju poštenje, pouzdanost i kvalitet. Zbog toga imamo višegodišnju saradnju sa mnogim vodećim turskim kompanijama, a ne odnos kupac-prodavac.
 
Naš cilj je da kvalitetno doživimo konkurenciju, da postanemo kvalitetan brend u Turskoj i da učestvujemo u doprinosu začina koji se gaje u našoj zemlji svim zemljama sveta i privredi naše zemlje.Ako želite da okusite kvalitet koji traže majstori ukusa, začin 'Kuruoglu' će biti pravi izbor.
 
Želeli bismo da se zahvalimo na vašem velikom interesovanju koje ste pokazali ili ćete pokazati unapred.
 
Srdačan pozdrav
 
Kadir KURU
                                                                                                                                                KRC  Horeca

Seasoning Foreign Trading Packing  & Marketing Ltd. Bir kuruoglu Group Kuruluşudur